Prevoz

PrevozSlovensko ozemlje ima odlično lego za prevoz, transport in transportne storitve v Evropi. Naša lokacija povezuje vzhod z zahodom. Ravno zaradi tega, se je do sedaj v Sloveniji večalo število podjetij za prevoz blaga, saj beležimo preko 15 tisoč podjetij, katerih glavna dejavnost je prevoz oz. transport.

Že od leta 1991, od osamosvojitve, je Slovenija postala država pretoka surovin in izdelkov in ljudje so se začeli zavedati pomembnosti  te priložnosti. Nekateri so se omejili na trgovino, veliko pa se jih je odločilo za prevoz izdelkov preko slovenskih meja. Z vstopom v evropsko unijo, pa je transport dobil dodatni zagon, saj so se sprostile meje med državami članicami in prevoz kar naenkrat ni imel več omejitev.

Vse dokler ni prišlo do večje svetovne krize, je bil prevoz blaga za marsikatero podjetje ali posameznika zlata veja, saj je bilo dela in povpraševanj za prevoz ogromno.  Sčasoma, ko pa je prišlo do svetovne krize, se je potreba po prevozniški dejavnosti zmanjšala in transport kar naenkrat ni bil več visoko dobičkonosen posel. Začele so se manipulacije s ceno, prevoz ni bil več vreden toliko kot prej, preživeli pa so le tisti, ki so si lahko privoščili pri marsikaterem poslu prevoz z »nulo« ali celo z izgubo. Izhod iz krize bo mogoč le za podjetja z zaledjem in za najbolj vztrajne  posameznike, ki so naredili vse, da je njihov prevoz ostal konkurenčen klub vsemu. Vsi upamo, da se bo kmalu obrnilo na bolje.